3D SKENOVÁNÍ, ÚPRAVU SKENOVANÝCH DAT, TECHNICKÉ A ORGANICKÉ MODELOVÁNÍ, ÚPRAVU MODELŮ PRO 3D TISK, TVORBU MODELŮ PRO 3D VIZUALIZACE, RENDERING A REALTIMOVÝ RENDERING VIZUALIZACÍ

Kurzy

Prostřednictvím řešení praktických příkladů, na základě Vašeho zaměření, se naučíte pokročilé postupy, vedoucí k vysoce profesionálním výstupům na poli 3D skenování, 3D tisku, organického a přesného technického modelování, texturování, virtuálních prezentací produktů, vizualizací a dalšího širokého spektra práce ve virtuálním prostoru. Můžete počítat s individuálním přístupem, záběrem čistě na pro Vás prospěšnou tématiku. Naučíte se několik softwarů, které jsou v kombinaci nejefektivnějším řešením 3D problematiky.

Většina vyučovaných programů jsou freeware bez jakéhokoli licenčního omezení. Výjimkou je Skanect, Substance painter a částečně Unity3D. Nenechte se ovšem mýlit, že freeware je synonymem pro nepříliš výkonný či tvůrce omezující software. V kurzech je kladen největší důraz na výuku 3D grafického editoru Blender, který je bez nadsázky elitní nástroj v kompletním portfoliu polygonálních editorů jako 3dsMax, Maya, Hudini, Cinema 4d, apod. Nejinak je to s editorem GOM Inspect, který nabízí unikátní práci se skenovanými daty, která nemá i v případě placených softwarů konkurenci.

Prerekvizity

Každý účastník musí mít počítač opatřený myší, která kromě levého a pravého tlačítka, umožňuje skrolování a klikání kolečkem. Software bude instalován průběžně v rámci kurzu.

Pro účast na kurzu je potřeba pouze základní znalost práce s PC. Předchozí znalosti práce ve 3D editorech nejsou vyžadovány.

Prostory

Sami vyberte místo, kde se bude kurz odehrávat. Možnosti jsou 3:

 • máte vlastní prostory a lektor docestuje za Vámi. Kurz je možné poptat k pořádání v celé České republice.
 • ve veřejných, ale klidných prostorách „Kavárny budoucnosti“ na adrese Říčanská 23 Brno Žebětín 641 00.
 • v prostorách sochařského ateliéru lektora – Hybešova 72, 602 00 Brno

Seznam kurzů

Show“

Jste zvědaví, jak to celé funguje? Jak se pracuje s 3D skenery? Jak se snadno odstraňují statisíce nedostatků skenovaných dat při zachování kvality? Jak lze z „ničeho“ ve virtuálním světě vytvořit fotorealistický portrét? Jak vznikají přesné komponenty pro odlévání, thermoforming, 3D tisk,… Jak se vytvoří věrné textury a materiály tak, že virtuální model nerozeznáte od reality? Formou přednášky Vám bude na příkladech komplexně a do podrobna předvedeno, jak pracovat ve 3D virtuálním prostředí a jak propojit komplexní řadu nástrojů k dosažení efektivního výsledku, jak na poli vizualizací, tak ve 3D tisku.

Délka: 4hodiny

Předváděný software: Skanect (3D skener Sence), Gom Inspect, Sculptris, MeshLab, Blender, MeshMixer, Substance Painter, Kisslicer, Unity3D

*pro účast nepotřebujete žádné prerekvizity

Sculpt“

Chcete vytvářet organické tvary, jako figurální, antropomorfní/zoomorfní sochy, věnovat se například fantaskní tvorbě? Tento kurz Vám nabízí vhled do organického modelování za pomoci intuitivních nástrojů. Naučíte se, jak vytvořit libovolný optimalizovaný netechnický model ve kvalitě pro 3D tisk, nebo tento model využít pro renderování, tj. 2D výstup vhodný pro kombinaci s 2D editory (Gimp, Photoshop, Krita a pod.)

Kurz je nenáročný, vhodný pro úplné začátečníky virtuálního modelování.

Obtížnost: *

Délka: 1 den – 7hodin

Vyučovaný software: Sculptris, MeshLab

*není nutná znalost 2D editorů

**kurz je vhodný jako start do 3D jak pro dospělé, tak pro děti.

***minimální věk 8let, do 12. roku pouze za doprovodu rodiče. (Cena pro jednotlivce zahrnuje účast rodiče)

Scan to sculpt“

Tento kurz je určený pro zájemce, kteří plánují využití dat z libovolného skeneru pro 3D tisk organických objektů, kde není zapotřebí model vytvořit v technické přesnosti. Náročnost kurzu je nízká, nejsou kladeny nároky na znalost práce s topologií modelu, ale zároveň budete schopní vytvořit velmi složité tvarosloví modelu.

Obtížnost: **

Délka: 1 den – 7hodin

Vyučovaný software: GOM Inspect, Sculptris, MeshMixer

Tech“

Zajímáte se o technické modelování dle předlohy? Zajímáte se o 3D tisk přesných dílů? Tento kurz Vás naučí technické modelování dle skutečné předlohy za pomoci výkresu a přeměřováním fyzické předlohy. Kurz je zaměřen především na ty z Vás, kteří mají zájem o důkladné zvládnutí technického modelování ve 3D editoru Blender.

Obtížnost: ****

Délka: 3 dny – 3x 7hodin

Vyučovaný software: Blender

Scan to tech“

Tento kurz je totožný s kurzem „Tech“, s tím rozdílem, že jako vstupní data využijeme kromě výkresu a ručního měření také 3D skeneru. Tudíž modelování předchází výuka skenování a úprava skenovaných dat.

Obtížnost: ****

Délka: 3 dny – 3x 7hodin

Vyučovaný software: Skanect (3D skener Sence), GOM Inspect, Blender

*v případě, že disponujete vlastním skenerem jiného výrobce, bude pro vstup do kurzu využito Vašich dat.

Realtime“

Máte zájem o tvorbu virtuálních prohlídek? „Projít se“ Vašim virtuálním prostorem? V tomto kurzu se naučíte modelovat virtuální scenérie a jednotlivé objekty pro oživení scény, včetně „PBR“ texturování, v optimalizované topologii pro maximální kvalitu výsledku. Výsledkem bude Vaše samo spustitelná „scéna“ v enginu Unity 3D, ve které se budete moci svobodně pohybovat.

Obtížnost: ****

Délka: 3 dny – 3x 7hodin

Vyučovaný software: Blender, Substance painter, Unity 3D

Gfx 3D“

Základem tohoto kurzu je opět zvládnutí modelování ve 3D grafickém editoru Blender, se zaměřením na texturování a nastavení scény pro 2D výstup. Osvojíte si pokročilá nastavení a optimalizace renderingu, práci se světlem a kamerou. Výsledkem budou rendery vaší 3D scenérie a grafický výstup zahrnující typografií, který využijete například při tvorbě plakátů přímo ve 3D.

Obtížnost: ****

Délka: 3 dny – 3x 7hodin

Vyučovaný software: Blender

Over print“

Posuňte Váš výtisk z polotovaru a kvalitní technický model nebo umělecké dílo. Tento kurz je zaměřen na ty z Vás, které zajímá, jak lze dále pracovat s 3D tiskem po jeho vytištění. Naučíme se optimalizaci 3D dat, kompletaci modelů po výtisku, povrchovou úpravu (cizelaci) včetně patinování. Důležitou součástí kurzu je práce s laminátem pro vytvrzení vnitřní stavby vytištěného objektu.

Obtížnost: **

Délka: 2 dny – 2x 7hodin

*kurz probíhá pouze v ateliéru lektora v Brně v období mezi březnem a říjnem.

All In“

V tomto kurzu se naučíte veškeré potřebné disciplíny, potřebné pro tvorbu ve 3D. Naučíte se pracovat s 3D skenerem, upravíte skenovaná data pro další práci ve 3D editorech. Projdete organickým i technickým modelování. Naučíte se opravit libovolná polygonální data třetích stran. Připravíte model do finální podoby, s texturou pro 2D render a „čistá“ data pro tisk na libovolné 3D tiskárně.

Obtížnost: *****

Délka: 4 dny – 4x 7hodin

Předváděný software: Skanect (3D skener Sence), Gom Inspect, Sculptris, MeshLab, Blender, MeshMixer, Substance Painter, Kisslicer, Unity3D

V případě, že jste v seznamu nenašli optimální kurz, je možné jej pro Vás vytvořit na míru. V každém případě Vám bude kurz uzpůsoben, vzhledem k Vašemu zaměření.

Každý se učí tyto techniky jinou rychlostí a tak je možné i délku kurzu upravit Vašim potřebám.

Programy

 • Sculptris jednoduchý editor pro organické modelování
 • MeshMixer editor pro organické modelování a automatickou úpravu dat pro 3D tisk
 • Blender polygonální editor, technické i organické modelování, texturování, rendering,…
 • MeshLab převod formátů / jednoduchý a rychlý rendering
 • Gom Inspect editor pro úpravu dat ze 3d skeneru
 • Substance painter placený, univerzální software pro skenování a základní úpravu skenovaných dat
 • Gimp 2D editor na úpravu bitmap
 • Unity 3D engine pro interaktivní realtimové vizualizace

Lektor

MgA. Adam Krhánek

 • sochař / grafik / designér / freelancer
 • vystudovaný sochař se zaměřením na figurální sochařství
 • 20 let zkušeností s bitmapovou grafikou
 • 15 let zkušeností s 3D grafickými editory
 • 11 let zkušeností s modelací a přípravou modelů pro 3D tisk
 • emeritní lektor 3D technologií na VUT a Masarykově univerzitě v Brně

Curriculum vitae

Tel: +420 774 630 056

Email: adam.krhanek@seznam.cz